Underhåll och utveckling

Här kan du läsa lite grann om vilket underhåll och vilka förbättringar som gjorts över tid samt vad som finns i vår underhållsplan.

Informationen på denna sida senast uppdaterad 2024-06-01

 
År Vad
2025
 • ny ventilation för de två kommersiella lokalerna på Rosenlundsgatan 14
 • fortsätta byte till stålnätsburar i källarförråden 
2024
 • solpaneler på taket 
 • renovering och målning av samtliga fönster samt energiglas
 • underhållsmålning av taket
 • påbörja byte till stålnätsburar i källarförråden 
2023
 • ny ventilation i butiker i gatuplan på Krukmakargatan 24-26 inkl. värmeåtervinning och kyla
 • gemensamhetsel/Individuell Mätning och Debitering (IMD)
 • renovering av tät- och ytskikt i tvättstuga och investering i nya maskiner
 • renovering av ytskikt i gym samt kompletterat med ny utrustning
 • putsning av marmor i delar av fasaden 
2022
 • utbyte av alla armaturer i garageplan till LED-belysning
 • utökad och förbättrad cykelparkering i källare/garage med tvättplats och mek-station
 • ny ventilation i källarplan -2 inkl. värmeåtervinning
2021
 • digitalisering av trapphusstavlor i entréer
 • uppgradering/byte av lås- och passérsystem för samtliga gemensamutrymmen och entréer
 • införande av ny porttelefoni kopplat till passérsystemet
 • ny trapphusventilation
 • infrastruktur för laddstolpar till samtliga garageplatser samt utbyggnad av laddstolpar till ett flertal garageplatser 
 • nya spaltventiler i samtliga fönster
2020
 • utbyte av hissmaskiner och nya innerdörrar till föreningens tre hissar
 • ny undercentral för fjärrvärme
2015
 • renovering av samtliga balkonger
2007
 • underhållsmålning av taket
 • tillskapande av gym & bastu
Vatten och avlopp
 • Föreningen har sedan 2007 kontinuerligt gjort stamspolning av spillvattensystemet.
 • De vertikala stammarna är originalrör men samtliga horisontella rör i källarplanen är utbytta succesivt under den senaste 10-årsperioden. 
 • Vid senaste stamspolningar 2017 och 2020 har det visat sig att de vertikala stammarna fortfarande är fullt funktionsdugliga i många år framöver förutsatt fortsatt kontinuerligt underhåll.
 • I och med att ett totalt stambyte i nuläget fortfarande ser ut att ligga många år in i framtiden har medlemmar möjlighet att ansöka om ett bidrag från föreningen i samband med badrumsrenovering. Det finns skriftliga instruktioner om hur detta går till och blanketter för ansökan. Bidraget är på 25 000 kr och utbetalas endast en gång per lägenhet men gäller ej lägenheterna på tillbyggda plan 6.
Fasad
 • Fasaden har vid senaste besiktningen ansetts ha en förväntad livslängd på ytterligare 10-20 år.
Annan utveckling som styrelsen tittar på
 • Renovering av innergården i samband med nytt tätskikt.
 • Ytterligare förbättrad hantering av restavfall och matavfall.
 • Utreda förutsättningarna för till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning (FTX) till lägenheterna.