Frågor & Svar

Här finner du svaren på några av de vanligaste frågorna vi brukar få från mäklare och köpare i samband med försäljning av bostadsrätter i vår förening.

Vi har samlat information om föreningens ekonomi här under Om Oss -> Ekonomi https://mullvadenandra45.se/om-oss/ekonomi

På sidan Underhåll och utveckling under Om oss kan du läsa om detta med stambyte och vad som genomförts och planeras i vår underhållsplan https://mullvadenandra45.se/om-oss/underhall-och-utveckling

Senaste målning och renovering av fönsterbågar har skett våren 2024. Rosenlundsgatan 14 har 3-glas på alla fönster mot gatan och ett nytt energiglas på ytterbågen på alla fönster mot innergården. På Krukmakargatan 24-26 har vi nya energiglas på ytterbåge på samtliga fönster både mot innergård och gata förutom de 20 lägenheter med stort pivotfönster vid balkong mot gatan där det blivit energifilm på fyra av dem istället, respektive ingenting för de övriga sexton då lägenhetsinnehavarna valt bort energifilm. I några enstaka lägenheter har lägenhetsinnehavarna valt till bullerglas som tillägg.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Brandkontoret men enligt §35 i våra stadgar är därutöver även bostadsrättsinnehavaren skyldig att teckna och vidmakthålla tillägg till sin hemförsäkring s.k. bostadsrättstillägg.

Det finns trefas till vissa av de större lägenheterna, resterande har endast enfas.

Säljaren ska skicka tillbaka utrustningen till Telenor och tillträdande medlem kan då rekvirera ny utrustning.

Nej.

Ja, det är tillåtet. Man måste äga minst 10%.

Ja, det är tillåtet.

Dessa ska mejlas till annsofi[at]abjbo.se samt att originalen skickas med post till:
ABJ Boförvaltning
Att: Mullvaden andra 45
Box 3041
750 03 Uppsala

Vid styrelsemöten, efter information från medlemsansvarig och den ekonomiska förvaltaren. Inom ca två veckor brukar en ansökan hinna behandlas.

Överlåtelseavgiften är på 2,5% av gällande prisbasbelopp och det är köparen som betalar. ABJ Boförvaltning fakturerar köparen.

Det gör vår ekonomiska förvaltare hos ABJ Boförvaltning.

Ja, här är en sajt du kan hitta denna information på https://www.booli.se/bostadsrattsforening/49857