Ekonomi

Under Dokument finner du senaste fastställda årsredovisning.

  • Storleken på föreningens kassa är omkring 4,5 Mkr i dagsläget.
  • Föreningen har tre lån från Nordea som uppgår till totalt 53 Mkr:
    • 5 Mkr (rörlig ränta)
    • 22 Mkr förfaller april 2025 (0,89% bunden ränta)
    • 26 Mkr förfaller september 2025 (0,79% bunden ränta)
  • Det rörliga lånet har amorterats med 10 miljoner under 2022 och 2023.
  • Pga inflation och höga energipriser i kombination med ränteläget och bundna lån som går ut under 2025, så diskuterar styrelsen höjda avgifter under kommande år. Avgifterna har redan höjts under 2023 och from 1 januari 2024 med totalt c:a 10% och kommande höjningar under 2025 och 2026 beräknas till sammanlagt mellan 10-20% (detta är högst preliminära beräkningar och kan komma att ändras).

Sidan senast uppdaterad 2024-03-30