HemKontaktFelanmälanKalenderFör mäklareStadgarBokaLogga inMobil inloggningSök
För mäklare

FAQ för bostadsrättföreningen Mullvaden andra 45
Org.nr: 769612-7047

1. Huset – Allmänt

Allmänt:

 

Byggår?
1964
     

 

Antal hus/ portar?
1 fastighet/3 portar
  

 

Alt adress/er?
Rosenlundsgatan 14/Krukmakargatan 24-26
   

 

 

Lägenheter: 

 

Totalt antal lägenheter i föreningen?
83 st
   

 

Antal bostadsrätter?
79 st
 

 

Antal hyresrätter?
1 st
       

 

 

Lokaler:

 
Totalt antal lokaler i föreningen?
3 st
 kommersiella lokaler i gatuplan.  


Hur många av dem är bostadsrätter?
0 st
     


Antal hyresrätter?
3 st


Vilken verksamhet råder i dessa lokaler? 
1. Kemtvätt
2. Restaurang
3. Klädbutiker, frisörsalong och bok- och tidningshandel.
     


  

IT:

 

Kabel TV, Leverantör?
Bredbandsbolaget (ingår i avgift), ComHem
 

Bredband /Internet, Leverantör? 
Bredbandsbolaget (ingår i avgift), ComHem

 

Ingår kabel tv, basutbudet i månadsavgiften? 
Ja, sedan 2012-10-01 ingår IP-telefoni, Bredband (100/100) och HD-TV genom Bredbandsbolaget i månadsavgiften/hyran.
  
     

 

 

Gemensamma lokaler, Placering, storlek kostnad etc.

 

Bastu och motionsrum (gym)? 
Ja, det finns ett gym och bastu som man kan bli medlem i för 650 kr per år
      

 

 

Parkering

Garage, antal, placering, kostnad, el-uttag, kö?
Ja, föreningen har eget garage i huset med 52 platser


Boendeparkering? Möjlighet att boendeparkera på gatan och i kvarteret.
För prisuppgift och mer information se http://www.stockholm.se/boendep

 

 

2. Föreningen

Allmänt:

 

Föreningens juridiska namn?
Brf Mullvaden andra 45

 

Typ av förening? Äkta/oäkta?
Äkta

  

När köptes huset, vilka ägde huset tidigare?
Huset köptes av Wallenstam 2007

 

Åtaganden:

 

Obligatoriska åtaganden?
Höst- och vårstädning

 

Frivilliga åtaganden?
Trädgårdsgrupp, Balkonggrupp (under 2015)

 

Tomträtt:

 

Äger föreningen marken?
Ja

Ägarandelar:

 

Är det ok med släkt/föräldrar/ barnägande i föreningen?

Ja

Har ni särskilda restriktioner kring detta?
Nej

Minsta andel, ok med 10-100% ägande?
Ja

Kan man vara fler än två delägare per lägenhet?

Ja

Juridisk Person:

 

Accepteras juridisk person i föreningen?
Nej

 

 

Medlemskap i föreningen:

 

Hur tas beslut om medlemskap?
Vid styrelsemöte, efter information från medlemsansvarig.

 

När är nästa styrelsemöte?
Se kalendern

 

Hur snabbt kan ni bevilja medlemskapsansökan?
Inom ca två veckor brukar en ansökan hinna behandlas, om vi får kontakt med den som flyttar in.


Speciella önskemål innan godkännande?
Nej

Var skickas in- och utträdesansökningarna? Namn och adress?
annsofi@abjbo.se samt originalen till:
ABJ Boförvaltning
Att: Mullvaden Andra 45/AnnSofi Stockman
Box 3041
75003 Uppsala


Har föreningen egna blanketter för ansökan om medlemskap?
Nej

 

3. Renoveringar –skick på huset?

Vatten- och avlopp:
Husets stammar är inte renoverade. Föreningen har hittills tillämpat spolning av stammarna.
Vid den senaste spolningen 2014 bedömdes stammarna vara i bra skick. Enligt befintlig
underhåll- och investeringsplan är nästa spolning planerad 2023-24. Sedan november 2019 har föreningen anlitat SBC som ny teknisk förvaltare. Föreningen har gett SBC i uppdrag att
genomföra en undersökning av stammarnas skick (i syfte att utreda om behov av stambyte föreligger).
Förundersökningen av stammarna är planerad att äga rum under sommaren/hösten 2020.

I samband med badrumsrenoveringar i huset har lägenhetsinnehavaren förväntats byta hela
rörsystemet in mot stam (den s.k grodan) i syfte att förbereda för stambyte. Föreningen har
lämnat en ersättning om 25 000 SEK för att kompensera lägenhetsinnehavaren för den extra
kostnaden.

   

Fasad:
Fasaden har vid besiktning ansetts ha en förväntad livslängd på ytterligare 20-25 år.

 

Fönster:
Samtliga fönster renoverades 2008. En förundersökning av fönstrenas skick samt
underhållsbehov är planerad under år 2020.

 

Trappuppgång/hiss: 
Trappuppgångar är i gott skick och där planeras ingen renovering. Hissar renoveras löpande. Under år 2020 kommer maskinerna till föreningens tre hissar att bytas ut.

 

Uppvärmning:
Styrelsen har fått en offert att införa värmeåtervinning, någon som över tid kan ge stora besparingar av uppvärmningskostnad. Inget investeringsbeslut ännu fattat.

 

Ventilation:
OVK genomfördes december 2019 med ett fåtal anmärkningar vilka kommer att åtgärdas under år 2020.

Är det tillåtet att installera en ”riktig” fläkt” eller enbart ok med kolfilterfläkt?
Nej, det är inte tillåtet att koppla på köksfläkten mot det centrala ventilationssystemet.

 

Tvättstuga:
2007 renoverades tvättstugan och samtliga maskiner byttes ut.

Balkonger:
Samtliga balkongen har renoverats under 2015. 

 
Planerade renoveringar:

I föreningens befintliga investerings- och underhållsplan finns följande större poster:
- Markarbete på gården
- Fasadrenovering (putsning av marmor)
- Spolning och 'relining' av stammar
- Byte av hissmaskiner

Större investeringar som kan tillkomma som ett resultat av pågående utredningar av SBC, samt beslut av styrelsen/föreningsstämman:

- Renovering av fönster
- Stambyte
- Byte av elcentral

Föreningen undersöker möjligheten att sälja råvind och i samband med en sådan eventuell försäljning kan ytterligare renoveringar tillkomma.


4. Ekonomi

Allmänt:

Har avgiften förändrats de senaste åren? Om ja, hur mycket och när? Varför? 
Avgiften höjdes med 10% i april 2014. Under 2019 har hyreshöjningar skett för föreningens hyreslokaler.

 

Finns beslutade avgiftsförändringar? När? Hur mycket? Varför?
Idag finns inga planerade höjningar.

 

Föreningens ekonomi, allmänt eller något annat som mäklare, köpare bör veta om föreningen?
Kontakta vår ekonomiska förvaltning om frågor.

5. Förvaltare/Panter

Ekonomisk förvaltare:

 

Ann Sofi Stockman, ABJ Boförvaltning AB 

Kontaktperson/tfn

annsofi@abjbo.se 

  

Vem tar hand om pantförteckningen?
Den ekonomiska förvaltningen.

 

 

Teknisk förvaltare:


Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC)
http://www.sbc.se

Kontakt styrelsen: 


styrelsen@mullvadenandra45.se
ordförande, Per Magnus Byström
Uppdaterat 2020-09-25
Utskriftsvänlig sida
© Brf Mullvaden andra 45 - www.mullvadenandra45.se
Provided by Webforum